Assessorament

  • Directrius estratègiques; suport en la presa de decisions
  • Estratègia d’inversió, desinversió i diversificació d’actius
  • Optimització de l’estructura patrimonial empresarial i familiar
  • Assessorament, constitució, administració i gestió de vehicles d’inversió financera com SICAVs, SIFs, FCPs, etc., en diferents jurisdiccions
  • Societats i residències passives o actives al Principat d’Andorra
  • Creació i desenvolupament del family office; gestió d’equips externs
  • Balanç patrimonial: estat, inversions, deute, retorns, KSF, punts febles, etc.
  • Estratègia financera: deute i refinançament, liquiditat, consolidació, internacional
  • Gestió del risc: determinació i avaluació dels riscos
  • Protocols i constitucions familiars de relació amb el negoci
  • Re-estructuracions de grups empresarials o familiars
  • Successions i donacions; altres transmissions patrimonials
  • Fundacions familiars o empresarials