Seguint el Pla de Formació 2012-2015, Fimarge ha organitzat un curs in-company de Gestió de Riscos.

El proveïdor de coneixements triat ha estat l’Institut d’Estudis Financers (IEF), una de les entitats formatives que preparen els professionals per a l’examen de Financial Risk Manager de l’organització internacional Global Association of Risk Professionals (GARP).

Els analistes i els encarregats del middle office, juntament amb els responsables dels departaments financer, de TI i d’assessors, segueixen aquest curs que els aporta les eines necessàries per reconèixer, avaluar i mitigar els riscos als que estan exposades les activitats d’inversió de Fimarge.