GRAFIC2

 

INDEPENDÈNCIA

Assessorament i gestió objectives: som gestors independents.

A Fimarge valorem la nostra independència. La llibertat en l’elecció de les inversions és clau per a una òptima gestió de patrimonis. Treballem sense conflictes d’interessos externs o interns:

 • No cobrem retrocessions de bancs ni gestores de fons d’inversió. Prenem decisions d’inversió de manera totalment independent. Això ens permet recercar, analitzar i escollir els millors actius a nivell internacional, sense lligams amb altres gestores o bancs, nacionals o internacionals
 • No endossem als clients productes d’inversió propis, que sovint duen associades elevades comissions de gestió. Cerquem productes de tercers a costos raonables i invertim amb independència de les necessitats econòmiques o financeres de Fimarge

 

TRANSPARÈNCIA

La transparència amb vostè és sempre total. Vostè sap el mateix que sabem nosaltres.

 • Honestedat de plantejaments en l’assessorament
 • Claredat i exhaustivitat de la informació tramesa
 • Honradesa en el cobrament de serveis: honoraris únics i assenyats
 • Els honoraris per assessorament, administració i/o gestió del patrimoni líquid es basen en el concepte de “forfait” (tot inclòs, excepte despeses de tercers) i no depenen de les necessitats del capital
 • Les despeses generades pels serveis es traslladen directament al client, sense aplicar-hi cap marge en benefici propi. Aquestes despeses son sempre sensiblement inferiors a les que podria negociar el client directament

 

PERSONALITZACIÓ

Cada inversor és únic, cada patrimoni també, i ambdós mereixen la nostra dedicació personalitzada.

Ajustem el projecte i/o la gestió de la cartera a les seves necessitats reals, més enllà de les seves preferències, que òbviament respectem. Ens estimula realitzar una tasca individualitzada que es transformi en un benefici sostingut, a llarg termini, pel seu patrimoni.

Constantment cerquem els millors proveïdors arreu del mon. En els moments actuals, això és especialment important en el cas de la custòdia de fons. Utilitzem una xarxa de custodis internacionals i independents entre si, que avaluem en un procés continu.

SENY

Filosofia d’inversió simple, sòlida, no especulativa i a llarg termini. Objectius racionals.

Un estil propi d’actuació ens permet:

 • Seleccionar acuradament els millors actius sota una estricta filosofia d’inversió no especulativa
 • Combinar la inversió estratègica i tàctica per a obtenir rendiments positius sòlids i sostenibles
 • Utilitzar un model de gestió propi, estructurat, disciplinat i dinàmic que té en compte, en tot moment, els seus objectius i necessitats                      .

 

ARQUITECTURA OBERTA

A Fimarge, i des d’Andorra, podem…

 1. …invertir en qualsevol tipus d’actiu o fons d’inversió d’arreu del món
 2. …treballar també amb qualsevol dipositari de dins o fora d’Andorra (sistema global de custòdia), sense que cap dels bancs utilitzats tingui relació amb la resta. Vostè no necessitarà treure els diners del seu banc per a treballar amb Fimarge
 3. …integrar, en un sol informe, totes les dades de gestió i retorns del patrimoni global dipositat internacionalment

 

 

VALORS PERSONALS

valors_pers_185px

Els valors personals són prioritaris i fonamenten els valors professionals

VALORS CORPORATIUS

valors_corp_185px

Siguem intel·ligents, no només capaços

PER QUÈ SOM DIFERENTS

perquè som diferents, fimarge

Conegui els principis diferenciadors de Fimarge

FILOSOFIA DE SERVEI

serveis_185px

 Prioritzem les seves necessitats per sobre de les de l’empresa.
Així de simple