escola_ordino_gran

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

VISIÓ

En les darreres dècades, el terme “responsabilitat social corporativa” (RSC) ha estat molt i mal utilitzat degut, en part, a una falsa motivació lligada a la pretensió de transmetre un model d’imatge corporativa que poc tenia a veure amb la realitat i, en part també, a l’existència d’un gap massa extens entre el què es diu i el què s’acaba fent.
Tothom s’ha fet seva la RSC, però poques empreses tenen el convenciment que cal dur-la a la pràctica de manera efectiva.

A Fimarge, aquest és un concepte que portem a la pràctica convençuts, i més en els moments actuals de crisi i forts replantejaments sobre com s’haurien d’haver fet les coses dins el mon financer. Una part de la visió de Fimarge es cimenta en el manteniment d’una ment oberta i predisposada al respecte i la col·laboració més enllà del nostre àmbit professional. El concepte de RSC incorpora molts dels valors i sensibilitats personals i professionals presents en el nostre Marc d’Actuació.

DEFINICIÓ

Sota el concepte de RSC s’engloben un conjunt de pràctiques, estratègies i sistemes de gestió que persegueixen un nou equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental. Els antecedents de la RSC es remunten al s. XIX, en el marc del cooperativisme i l’associacionisme, que cercaven conciliar l’eficàcia empresarial amb els principis de democràcia, suport a la comunitat i justícia distributiva.
Podríem definir la RSC com “la contribució activa i voluntària per part de l’empresa a la millora social, econòmica i mediambiental, amb l’objectiu de millorar el valor intrínsec global tant dels sectors influenciats com de la pròpia empresa”.

És, per tant, una forma de gestió que es defineix per la relació ètica de l’empresa no només amb els seus clients, proveïdors, empleats i accionistes, si no també amb el seu entorn, establint fites empresarials compatibles i que donin suport al desenvolupament sostenible de la societat, preservant els recursos ambientals i culturals, respectant la diversitat i promovent la reducció de les desigualtats.

ACTIVITATS

Dins de les nostres possibilitats i de l’enfoc “global” escollit, hi ha diferents maneres d’aplicar aquest concepte a projectes concrets.
Aspectes de RSC ja presents i/o iniciats a Fimarge, en diferents graus de consolidació:

  • Col·laboració activa en centres educatius universitaris (transmissió de coneixement)

 

  • 5 “Rs”: Reciclar, Recuperar, Reduir, Reparar i Reutilitzar.
   “Club Fimarge”: taulell d’intercanvi de productes/serveis entre empleats
   “Club de Cultura”: un espai on els membres de Fimarge poden aportar desinteressadament i compartir llibres, cinema (DVD i Blu-Ray) i música (CDs)

 

  • Consum responsable de les energies

 

  • Col·laboració en la campanya de Nadal amb UNICEF (o ONGs similars)

 

 

PROJECTES

COOPERAND amb Llatinoamèrica

Ajudant als NENS DEL CARRER a Bolívia
Des de fa més d’una dècada, Cooperand (www.cooperand.org) organitza recursos i recapta ajudes per atendre, cuidar, assessorar i reinserir als nens i nenes que malviu abandonat i marginat als carrers. Mitjançant sòlides contraparts, Cooperand ajuda a més de 2000 nens i nenes, col·laborant molt estretament amb diferents llars d’acollida i proporcionant-los una bona alimentació, assistència sanitària, educació, teràpia i suport pedagògic individualitzat.

Logo Fons clar