GRAFIC2

VALORS CORPORATIUS DE FIMARGE

 • TRANSPARÈNCIA
  Honestedat de plantejaments i en la informació tramesa
 • EQUITAT
  Honradesa en el cobrament de serveis
 • OBJECTIVITAT
  Sense conflictes d’interessos externs o interns
 • FIABILITAT
  Capacitat, cultura, organització i sistema propi testats
 • SERVEI
  Atenció individualitzada i personalització real
 • AMBICIÓ HUMIL
  Excel·lència en els resultats pels clients
 • SENY
  Filosofia d’inversió simple, sòlida i no especulativa; objectius racionals
 • DISCRECIÓ I CONFIDENCIALITAT
  Absolutes

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

codi ètic i de conducta

Descarreguis el document que regula el nostre comportament ètic

FILOSOFIA D’INVERSIÓ

Fil-inversio_185px

Invertim de manera discreta i conservadora, priortizant la preservació del capital

FILOSOFIA DE SERVEI

serveis_185px

Prioritzem les seves necessitats per sobre de les de l’empresa.
Així de simple

NO SOM UN BANC

no som un banc_185px

Li expliquem les principals diferències entre Fimarge i un banc