historyJosep Sarlé Guiu, Fundador

LA GESTÓ DE CARTERES: PUNT DE PARTIDA

Fimarge va néixer el mes de maig de 1988, al Principat d’Andorra, emmarcada en un entorn especial:

diari

  1. L’entorn internacional.  D’un banda els països anglosaxons, Japó, Austràlia, Canadà i similars tenien mercats financers ben desenvolupats però allunyats geogràficament. Calia conèixer-los i construir ponts professionals per accedir-hi. D’altra banda, a Espanya i França, els països veïns, la regulació del sistema financer tenia pocs anys i els estalviadors maduraven obrir els ulls cap a la inversió en accions, bons i fons d’inversió mentre les privatitzacions d’empreses estatals es multiplicaven en diversos països europeus.
  2. L’entorn andorrà. El funcionament era pre-constitucional i no hi havia una legislació que regulés el sector financer, que estava limitat als bancs del país. En aquells temps, la banca es concentrava a rebre dipòsits i donar préstecs. Només una part de les demandes explícites dels inversors podien esser satisfetes.

 

La possibilitat d’ajudar els inversors que volien fer treballar els seus estalvis per obtenir millors rendiments en aquell entorn, em va moure a posar en marxa Fimarge. Els meus coneixements i eines provenien de la formació empresarial (ESADE) i econòmica (Doctorat a Grenoble-UAB) i de la meva experiència d’investigació (IESE) i de gestió (CHA d’Andorra), més que d’una experiència bancària.

La gestió de carteres va centrar la nostra activitat durant els primers 2 anys, però l’enfocament, orientat a les necessitats de l’inversor, feia que ja poséssim a la seva disposició els nostres coneixements financers en relació a altres aspectes que es poguessin esdevenir.

 

LA GESTIÓ DEL PATRIMONI: AMPLIACIÓ COHERENT

La simple inversió en actius financers comportava, ja des del principi, dos elements:

  • El coneixement “íntim” del patrimoni personal i familiar dels inversors, amb la consegüent visió de les seves necessitats i oportunitats
  • La utilització d’eines d’inversió que podien ser útils igualment per a la resta d’àmbits de la  planificació patrimonial

 

L’esmentada visió d’orientació al client va posar en evidència que li podíem aportar tant o mes valor ajudant-lo en la conservació i millora del conjunt del seu patrimoni.

Així va ser com, des de l’any 1990, es va posar en marxa aquesta activitat, començant per la planificació patrimonial internacional. Desprès, s’hi ha anat afegint la resta de components propis d’un multi-family office de gestió.

 

LES FITES D’UN CAMÍ

Des de ben aviat, Fimarge es va proposar oferir els millors estàndards de servei als inversors, per tal d’esdevenir l’Entitat de referència a Andorra en la Gestió Patrimonial.

En aquest esforç continu, podem senyalar algunes de les fites del camí recorregut:

  1. 1988 a 1995. Protagonisme, molt elevat a Andorra, de l’atribució d’accions de sortides a borsa durant la fase europea de privatitzacions
  2. Control rigorós dels comptes des de l’inici, quan la regulació del sector no estava encara implementada – Fimarge ja es feia auditar per firmes de prestigi com Price Waterhouse i KPMG, com ha continuat fent amb posterioritat-
  3. Inici dels anys 90. Coneixement i projecció de les inversions als mercats internacionals, quan encara no era habitual en el nostre entorn
  4. Crisi de 1994. Excel·lent gestió, amb bons resultats pels inversors. Molt bons rendiments durant la resta dels anys 90, explotant la convergència cap a la moneda única de països europeus
  5. Homologació internacional dels nostres estatuts. Adaptació a les Lleis Financeres d’Andorra, iniciades el 1993 -desprès de la nova Constitució-; supervisió i control del Banc Central (INAF); obtenció de l’estatus de qualified institution (QI) als EE.UU.; supervisió de la UIF i del GAFI; etc.
  6. 1999. No afectació de la bombolla tecnològica i de la Nova Economia
  7. Creixement progressiu de l’activitat, mogut per la transmissió “boca-orella”
  8. 2008. Lliçó d’humilitat durant l’esclat de la crisi financera i la caiguda generalitzada dels mercats provocada per la fallida de Lehman Brothers, amb resultats negatius per la gestió
  9. Inversió en desenvolupament i sistemes informàtics propis: fonamental des de l’inici –exs. creació d’informes originals propis pensats des de la òptica de l’inversor, desenvolupament d’eines millorades de gestió in de control-
  10. 2010. Obtenció de la categoria de Societat Financera d’Inversió, la única d’Andorra fins ara,  amb una quota de mercat majoritària dins la gestió de patrimonis

PER QUÈ SOM DIFERENTS

perquè som diferents, fimarge

Conegui els principis diferenciadors de Fimarge

NO SOM UN BANC

no som un banc_185px

Li expliquem les principals diferències entre Fimarge
i un banc

VALORS CORPORATIUS

valors_corp_185px

 

Siguem intel·ligents, no només capaços

FILOSOFIA DE SERVEI

serveis_185px

Prioritzem les seves necessitats per sobre de les de l’empresa.
Així de simple