ART BANKING

Assessorament, administració i/o gestió del patrimoni alternatiu.                                                                                                                                  .              

 • Inversions en art i col·leccionisme
 • Anàlisi i valoració del patrimoni
 • Custòdia i control de dipositaris

 

SUPORT OPERATIU

Serveis de suport operatiu a clients/empreses.                                                                                                                                                                           .    

 • Diagnòstic empresarial; plans de viabilitat; re-organitzacions
 • Seguiment i control de la gestió; quadres de comandament
 • Control financer; gestió de la tresoreria
 • Sistemes d’informació; aplicatius informàtics de gestió

 

PERSONAL/FAMILY SERVICES

Serveis de suport a la propietat / família.                                                                                                                                                                              .    

 • Gestió dels empleats directes de la família (household staff)
 • Formació i carrera professional dels propietaris / hereus
 • Gestió de la liquiditat familiar
 • Assessorament jurídic, assegurances (salut, vida, cases, cotxes, …)
 • Serveis de consergeria (viatges, oci, benestar, tasques ad hoc, etc.)