Valoració del patrimoni

Gestió del risc

Anàlisi de propostes

Seguiment de plans de negoci

Assistència als consells d’administració

Suport en negociacions

PATRIMONI IMMOBILIARI

Inclou propietats immobiliàries, terrenys, terres de cultiu i ramaderia, i similars.

  • Anàlisi i valoració del patrimoni immobiliari familiar
  • Gestió del risc i seguiment dels cicles econòmics en les inversions
  • Anàlisi de propostes d’inversió/desinversió
  • Control i seguiment de les operacions de compra/venda i lloguer
  • Optimització de la intermediació immobiliària (reducció de costos)

 

PATRIMONI CORPORATIU

Inclou negocis familiars, participacions en el capital d’empreses de forma directa o a través de fons de private equity, i similars.

 • Anàlisi i valoració del patrimoni corporatiu global
 • Generació de propostes participatives; gestió del procés; control i seguiment
 • Control i seguiment de plans de negoci i participacions concretes en els diferents estadis
  (anàlisi, participació/compra, desenvolupament, creixement, desinversió/venda)
 • Adaptació a l’estratègia global de les inversions, tant si aquestes es realitzen:
  • En vessant de Capital Risc (plusvàlua) o de permanència (dividends)
  • De manera directa (holding) o mitjançant participacions en fons
  • En empreses cotitzades o no
 • Suport en negociacions (inversions/desinversions) i/o processos complexos
 • Assistència als Consells d’Administració de les participades