Tàctica i estratègia
internacional

Protocols familiars

Re-estructuracions
jurídiques

Conflictes i recuperació
de patrimoni

Negociacions i presa
de decisions

Administració

Fundacions

Prestació del servei d’assessorament de manera directe al client i/o al gestor extern, participant de manera activa -i conjunta amb altres lletrats, quan s’escaigui- en l’assessorament estratègic, tàctic i operatiu del patrimoni en relació a la seva vessant jurídica.

Aspectes concrets del servei:

 • Definició de l’estratègia i la tàctica jurídiques
 • Protocols / constitucions familiars de relació amb el negoci
 • Re-estructuracions de grups empresarials / familiars
 • Suport en la gestió / resolució de conflictes familiars
 • Recuperació de patrimoni alienat
 • Suport en negociacions i processos complexos (contingències, litigis, etc.)
 • Suport en la presa de decisions
 • Successions i donacions; altres transmissions patrimonials
 • Coordinació d’equips d’advocats / consultors externs
 • Recerca i organització d’informació / actius
 • Legislació internacional
 • Administració de les societats i aprovació de comptes
 • Fundacions familiars / empresarials  (àmbit filantròpic i de mecenatge; donacions)