SERVEIS DE GESTIÓ DE CARTERES

Inclou anàlisi, assessorament i gestió.

Opcions:

GESTIÓ FIMARGE

Opció prioritària de gestió.

Fimarge gestiona discrecionalment els actius, sota els paràmetres acordats amb el client.

La relació amb el client és directa.

El client té la opció d’aportar actius no invertits per Fimarge i/o de vetar certs sectors o empreses on invertir (consideracions ètiques), sempre que el % en volum d’aquestes opcions no superi el 20% del total de la cartera.

La responsabilitat de la feina realitzada i dels resultats obtinguts és de Fimarge

GESTIÓ COMPARTIDA

FIMARGE gestiona els actius de manera compartida amb el client.

La relació amb el client és directa.

Inclou tant que FIMARGE recomani inversions concretes i el client decideixi, com que el client demani inversions concretes ex-novo (es considerarà Gestió Compartida quan les peticions directes del client afectin en més d’un 20% el volum de la cartera).

La responsabilitat de la feina realitzada i dels resultats obtinguts és compartida entre el client i Fimarge.

Aquesta opció implica un treball intens i personalitzat, sense tenir control total sobre els resultats de gestió ni accés a prima per resultats (motiu pel qual els honoraris son una mica superiors a la opció anterior).

GESTIÓ CLIENT

El client / gestor patrimonial extern gestiona directament la seva cartera (tramet les ordres de compra/venda directament al DOR de FIMARGE).
Fimarge és un intermediari executor, sense capacitat de prendre decisions ni d’assumir responsabilitat sobre els resultats de les inversions.

Avantatges:

  • Costos inferiors als que s’obtindrien a través de la banca
  • Major confidencialitat pel client (en relació a bancs, familiars o altres)
  • Relació amb Fimarge ràpida, flexible i propera

 

GESTIÓ CASH

Cartera no invertida o invertida en (1) dipòsit bancari de condicions especials, (2) mercat monetari, sempre amb liquiditat diària (exceptuant situacions d’estrès de mercat).

 

ADMINISTRACIÓ DE CARTERES

Adm.carteres_185px

Administració de carteres gestionades per entitats terceres

SERVEI D’INFORMACIÓ ANALÍTICA

Servei_inf_ana_185px

Subscriguis als nostres informes d’analisi d’actius i maecroeconomia

ARTICLE OPINIÓ

 Llegeix més

 

 

COM FER-TE CLIENT

Fimarge

Descobreixi que fer-se client de Fimarge és molt senzill.
Cliqui i li explicarem com fer-ho