Assessorament

 • Directrius estratègiques; suport en la presa de decisions
 • Estratègia d’inversió, desinversió i diversificació d’actius
 • Optimització de l’estructura patrimonial empresarial i familiar
 • Assessorament, constitució, administració i gestió de vehicles d’inversió financera com SICAVs, SIFs, FCPs, etc., en diferents jurisdiccions
 • Societats i residències passives o actives al Principat d’Andorra
 • Creació i desenvolupament del family office; gestió d’equips externs
 • Balanç patrimonial: estat, inversions, deute, retorns, KSF, punts febles, etc.
 • Estratègia financera: deute i refinançament, liquiditat, consolidació, internacional
 • Gestió del risc: determinació i avaluació dels riscos
 • Protocols i constitucions familiars de relació amb el negoci
 • Re-estructuracions de grups empresarials o familiars
 • Successions i donacions; altres transmissions patrimonials
 • Fundacions familiars o empresarials