Informes d’anàlisi

Actualització d’informes

Seguiment dels actius

Macroeconomia

Contacte amb analista

OBJECTIU

Donar la oportunitat al client / gestor extern d’accedir a la informació detallada tècnica de Fimarge: anàlisi d’actius, mercats i aspectes macro econòmics / geopolítics.
El servei és de caire informatiu: no proposa ni recomana.
La responsabilitat sobre el resultat de les accions derivades de la informació rebuda és del client / gestor extern.

La subscripció anual proporciona accés a:

  • 20-24 informes/any d’anàlisi en profunditat d’actius escollits per Fimarge (RV/RF)
  • Actualització ad hoc d’informes (canvis en els fonamentals)
  • Seguiment ad hoc dels actius analitzats (resultats, notícies, etc.)
  • 4 informes anuals de macroeconomia (“Apunts de Macroeconomia”)
  • 2 reunions presencials a l’any amb analista sènior de Fimarge
  • Contacte telefònic per aclarir dubtes sobre els informes tramesos

 

El servei no inclou:

  • Propostes de compra / venda d’actius
  • Transmissió d’ordres de compra/venda (veure opció més avall)
  • Peticions d’anàlisi d’altres actius (servei a oferir a futur)