Durant el 2015 Fimarge ha creat dues noves SICAVs:

  • ASTRA SICAV Iridium Flexible Equity, amb un perfil emprenedor (màxim 80% en renda variable) i establerta a Luxemburg al mes de juny.
  • ALBA SICAV Iridium Fixed Income, sense renda variable i establerta a Andorra al mes d’octubre.

Aquestes SICAVs complementen ASTRA SICAV Iridium Balanced Portfolio que vam constituir l’octubre de 2013 a Luxemburg amb un perfil moderat (màxim 35% en renda variable).

Perquè els nostres inversors i totes les persones interessades tinguin un accés complet i senzill a tota la informació que concerneix aquestes SICAVs hem creat una pàgina web específica: www.iridiumsicavs.com/ca/.

En aquesta nova pàgina web hi trobareu:

  • La valoració i el rendiment de les SICAVs actualitzats diàriament
  • Les seves característiques diferenciadores
  • Els motius per invertir-hi
  • Els seus factsheets mensuals, amb la possibilitat de subscriure-s’hi
  • La documentació específica de cada SICAV: fitxa resum, dades claus i prospecte complet
  • La presentació del nostre equip de gestió
  • Els articles d’opinió que confeccionem mensualment
  • Dos exemples dels informes d’anàlisi que generen i utilitzen els nostres gestors per prendre les decisions d’inversió

 Visiteu-la i feu-nos arribar la vostra opinió a través de l’ATENCIÓ A L’INVERSOR.