GRAFIC

 

Marc d’Actuació

Premisses

Objectiu

Missió

Visió

A Fimarge, amb independència del nivell professional, els diferents coneixements tècnics o les responsabilitats de cadascú, tots i totes treballem pro-activament amb el mateix denominador comú de comportament, que assumim com a propi i al que anomenem MARC D’ACTUACIÓ (guiding principles).

Els principis bàsics d’actuació depenen directament dels nostres Valors Personals i Corporatius, i parteixen de les següents PREMISSES:

  • Visió a llarg termini
  • Cultura no especulativa
  • Esperit de servei en vers les necessitats reals del client
  • Independència; confiança en el criteri propi
  • Elevada qualitat humana, més enllà de la professional
  • Priorització del pensament professional: 1er el client / 2n l’empresa / 3er l’equip / 4rt un mateix
 

L’OBJECTIU i la MISSIÓ de Fimarge:

GRAFIC2

L’objectiu (“seguir construint una empresa sòlida, sostenible, estable i amb estil propi”) és un mitjà per arribar a la missió, la veritable finalitat. Objectiu i missió han de ser assolibles en paral·lel, ja que (1) sense missió, l’objectiu no té sentit i (2) sense l’objectiu, la missió no es pot desenvolupar plenament.

Missió de Fimarge: “aportar gestió i visió estratègica al client per a obtenir una millora significativa en el valor del seu patrimoni, oferint un servei d’assessorament integral, generador de credibilitat i confiança recíproques.”

VISIÓ

“Ser el referent de més prestigi que operi a i des d’Andorra…
per a qualsevol inversor, financer o patrimonial…
que generi el màxim nivell de qualitat, credibilitat i confiança…
en serveis integrals i a llarg termini.”

 

PER QUÈ SOM DIFERENTS

perquè som diferents, fimarge

Conegui els principis diferenciadors de Fimarge

LLIBRE DE PRESENTACIÓ

llibre de presentació de fimarge, fimarge

 Descarreguis el nostre llibre
de presentació

ANDORRA I FIMARGE

nous-07

Conegui el Principat d’Andorra,
el país dels Pirineus, a través d’aquest vídeo

ARTICLE D’OPINIÓ

single i multi family offices, xavier maymó, fimarge

Llegeix més