Fimarge acaba de crear una nova opció d’inversió per als seus inversors. Alba SICAV Iridium Fixed Income és una SICAV andorrana que inverteix en renda fixa i en actius monetaris. Té un objectiu d’increment de capital a llarg termini amb un perfil de risc moderat. La seva divisa de referència és l’euro.

Els principals avantatges d’aquest vehicle d’inversió són:

  • Liquiditat setmanal.
  • Nombre reduït i controlable d’actius, seleccionats per la seva qualitat i per la solvència dels seus emissors.
  • Gestió activa de les divises.
  • Honoraris molt competitius (un 1,05%) sense comissions de subscripció, de reemborsament ni d’èxit.

A més, Alba SICAV Iridium Fixed Income reporta l’avantatge fiscal d’estar exempta d’IRPF andorrà i pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal.

Més informació a Alba SICAV Iridium Fixed Income