reporting

Els informes pels nostres clients expressen una mirada profunda a la seva cartera des de la vessant del client, mostrant els seus interessos i preocupacions, i essent conscients de les demandes irrenunciables de claredat, transparència, objectivitat i rigor.

Detallen el contingut de les inversions realitzades mentre, a la vegada, proporcionen una visió global de l’evolució del capital.

Informes estàndard:

 • Posició i rendibilitat de l’any en curs
 • Estructura de la cartera d’inversió
 • Composició de la cartera d’inversió
 • Contribució a la rendibilitat
 • Evolució del patrimoni

 

Informes addicionals:

 • Inversions especials
 • Operacions de compra/venda
 • Extracte del compte corrent
 • Extracte global de la cartera
 • Despeses de la cartera d’inversió
 • Evolució de la rendibilitat anyal mes a mes
 • Composició per dipositari i/o divisa