Seguint amb el que indica el nostre Codi Ètic i de Conducta, en relació a l’acceptació d’obsequis/regals només en nom de Fimarge, hem procedit aquest matí a sortejar entre tots els membres de l’empresa, els regals que han arribat durant aquestes festes a nom de Fimarge, d’algun dels seus departaments o a nom dels directius de l’entitat.
Donem l’enhorabona als companys afortunats en aquest sorteig!